Bedrijfscoach

Als bedrijfscoach kom ik u assisteren bij het in kaart brengen van uw bedrijf.

Vaak hebben kleine bedrijven met relatief weinig personeel niemand zitten op de afdeling personeelszaken. Daardoor kunnen er in de loop der tijd zich situaties voordoen die blijven liggen en uiteindelijk voor stagnaties zorgen. Vaak ziet u dat, als u als eigenaar of als leidinggevende op de werkvloer meewerkt, er zich situaties kunnen voordoen waardoor er op een negatieve manier verder wordt gewerkt. De taak van de bedrijfscoach is om deze situaties op te sporen en op korte termijn te verhelpen. Door preventief op deze situaties in te springen, krijgt u minder te kampen met ziekmeldingen en in het ergste geval ontslagprocedures.

Productiviteit

Waar mensen in harmonie met elkaar werken is er ook meer productiviteit. Als je met goede moed op de afdeling arriveert, is de kans groot dat deze emotie zich doorzet en uw personeel met een goed gevoel de dag doorkomt. Spelen er op de afdeling onderling zaken waar u niet van op de hoogte bent, tussen het personeel af, dan heeft u en goede kans dat de productiviteit, omslaat in een negatief gevoel dat de afdeling kan gaan beheersen. Wij bezitten de vaardigheden om de negatieve emotie van uw werknemer om te zetten naar een positief geluid.

Intermediair

Mocht u bedrijfsmatig tegen situaties aanlopen die zich kunnen voordoen in het bedrijfsleven. Zoals een leverancier waar u niet tevreden over bent. Of heeft u ontevreden klanten. Dan kunnen wij optreden als mediator en samen tot een oplossing komen.

Kleine zelfstandigen

Zodat u als kleine zelfstandigen niet tegen hoge onvoorziene kosten aanloopt. Bieden wij u een abonnement aan. Deze abonnement kunt u maandelijks betalen en deze wordt in principe voor 1 jaar aangegaan. Per 4 werknemers betaalt u ons een maandelijkse vergoeding van 25 euro. Mocht u tegen problemen aan lopen dan zijn wij maar een belletje van u verwijderd.
Wij verzorgen ook preventieve pakketten waarbij, u maandelijks op gesprek komt. U kunt op deze gesprekken uw hart luchten en wij voorzien u dan van een passende oplossing. Wij raden de preventieve pakketten aan. Wij merken dat personen met een leidinggevend functie vaak de werkdruk niet aan kunnen omdat zij geen klankboord hebben. Een externe partij is hier de perfecte oplossing voor.

Deze preventieve pakketten kunt u ook combineren met reconnecting body and soul.

Ervan uitgaande dat de meeste problemen in de hersenen ontstaan. En daarna zijn weerslag vindt op het lichaam. Hebben wij dit pakket speciaal samengesteld om u als leidinggevende op korte termijn meer inzichten te geven, waardoor de werkdruk niet meer op het lichaam slaat. Deze kan gepaard gaan met een lichamelijk onderzoek en lichaamsmassages.

 

Hoe kunt u uw leven ten volste benutten. Als lifestylecoach kunnen wij u helpen met diverse sociale problemen rondom uw persoon. Wij kunnen u handvatten geven, en andere invalshoeken aanbieden. Wij hebben een speciale techniek ontworpen om het probleem, dat u als probleem ervaart anders te laten beleven.

Lichaam en geest zijn 1. Daarom bieden wij los van het coaching traject ook de mogelijkheid om de vastgelopen energieën uit het lichaam te bevrijden.